Kampania społeczna SPÓJRZ DZIECKU W OCZY

Symulator wad i chorób wzroku

Przybij

Przybij piątkę i wesprzyj działalność fundacji VEGA!

Media o nas – PAP

Kielce: powstał młodzieżowy klub integracyjny „Razem”

Autor: PAP , Data opublikowania dokumentu: 2011-02-04, 17.02

50 nastolatków w wieku od 15 do 19 lat, w tym 15 osób niewidomych lub słabowidzących, poprawi jakość swego życia w kieleckim klubie integracyjnym młodzieży „Razem”.

Jego działalność dofinansuje Unia Europejska w ramach programu Kapitał Ludzki. Dopłata wyniesie blisko 600 tys. zł.

Placówkę utworzyły Fundacja na rzecz osób niewidomych i słabowidzących Vega, współpracująca z nią firma Medison oraz stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie. W klub „Razem” została przekształcona „Wolna Strefa” – dotychczasowe miejsce spotkań młodych ludzi, pragnących ustrzec się przed różnego typu uzależnieniami.

W klubie integracyjnym autorzy i partnerzy projektu proponują różnego rodzaju zajęcia, które dają szansę na rozwój talentów i zainteresowań, nabycie umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach i podniesienie umiejętności współpracy w grupie. – W przyszłości (organizatorzy – przyp. red.) umożliwią podjęcie różnego rodzaju ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania ? prognozowała szefowa projektu, Agnieszka Janicka-Maj.

W klubowej ofercie są do wyboru m.in. zajęcia plastyczne (rysunek, malarstwo, rękodzieło, rzeźba), kulinarne i sportowo-integracyjne. Na zajęciach informatycznych, obejmujących tworzenie stron internetowych oraz naukę szybkiego pisania na komputerze, młodzież z niepełnosprawnością skorzysta ze specjalistycznego sprzętu i oprogramowania oraz pomocy tyfloinformatycznych, usprawniających bezwzrokowe pisanie i zdobywanie informacji.

Specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością posłużą m.in. korekcji chodzenia, eliminacji niewłaściwych, niekontrolowanych nawyków i zachowań typowych dla osób niewidomych oraz pomogą w orientacji przestrzennej. Osoby niewidome nauczą się m.in. jak korzystać z laski i wspomagać się odgłosami otoczenia oraz jak aktywnie oglądać świat za pośrednictwem fotografii dźwiękowej.

W ramach warsztatów klubowicze poznają zasady autoprezentacji, prawidłowej komunikacji międzyludzkiej, sporządzania bilansu możliwości i predyspozycji zawodowych, pisania dokumentów aplikacyjnych i sposobów poszukiwania pracy.

Jak zaznaczyła Janicka-Maj, nastolatkowie z rodzin niepełnych lub obciążonych problemami – ubóstwem, bezrobociem, uzależnieniami albo przestępczością ? zyskają w klubie Razem szansę na pełniejszy rozwój osobowości przez kontakty z niepełnosprawnymi rówieśnikami. Z kolei młodzież niewidoma i słabowidząca, obcując ze zdrowymi kolegami, poprawi swą aktywność społeczną. – Dotychczas zniechęcenie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym skazywało ją na „wegetację domową” ? podkreśliła Maj.

Aktywizacja zawodowa i społeczna nastolatków zagrożonych wykluczeniem ma być realizowana w klubie „Razem” od 1 lutego przez dwa lata. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, instytucja odpowiedzialna za wdrażanie programu Kapitał Ludzki, sfinansuje ten – tysięczny już w województwie – projekt.