Kampania społeczna SPÓJRZ DZIECKU W OCZY

Symulator wad i chorób wzroku

Przybij

Przybij piątkę i wesprzyj działalność fundacji VEGA!

Media o nas – strona www Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Tysięczny projekt z Kapitału Ludzkiego wesprze niewidomych i niedowidzących

W województwie świętokrzyskim jest już realizowany tysięczny projekt z unijnego programu Kapitał Ludzki. Przewiduje on utworzenie w Kielcach Młodzieżowego Klubu Integracyjnego, który będzie miejscem spotkań  młodzieży w wieku 15-19 lat, niedowidzącej i niewidomej, z ich zdrowymi rówieśnikami. Projekt jest realizowany przez Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących ?VEGA?, firma ?Medison? oraz Stowarzyszenie ?Nadzieja Rodzinie? w Kielcach. Beneficjenci tysięcznego projektu otrzymali pamiatkową statuetkę i dyplomy. Wręczył je Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

 

W ramach projektu fundacja „VEGA”, we współpracy z partnerami, zamierza przekształcić młodzieżowy Klub Wolna Strefa, działający w Kielcach na Osiedlu „Na Stoku”, w klub integracyjny. W zajęciach prowadzonych w klubie  uczestniczyć będzie także grupa młodzieży (15 osób) niedowidzących bądź niewidomych. – Dla nich będzie to szansa na poprawę jakości życia oraz integrację na wielu polach z pełnosprawnymi rówieśnikami – podkreśla Agnieszka Janicka-Maj, kierownik projektu. Z dotychczasowych doświadczeń autorów projektu i ich partnerów wynika bowiem, że młodzież niepełnosprawna wykazuje niewielkie zainteresowane podejmowaniem zajęć pozaszkolnych. Jest to spowodowane m.in. brakiem miejsc, w których mogliby przebywać poza szkołą.  A to skazuje ich na ?wegetację domową?. Poprzez różnego rodzaju zajęcia w klubie integracyjnym, młodzi ludzie będą mogli rozwijać swoje talenty i zainteresowania, nabyć umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach, nauczyć się umiejętności współżycia w grupie.

Oprócz zajęć sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, kulinarnych czy informatycznych, młodzież niepełnosprawna uczestniczyć będzie w zajęciach rehabilitacyjnych obejmujących m.in. naukę właściwej postawy w czasie chodzenia oraz przy stole, korzystanie z laski i odgłosów otoczenia,orientację przestrzenną, a dla dziewcząt naukę pielęgnacji dłoni i twarzy, dobór właściwego stroju i okularów – informuje Agnieszka Janicka-Maj.

Organizowane będą także warsztaty z zakresu etyki pracy, autoprezentacji, prawidłowej komunikacji międzyludzkiej, umiejętności negocjacyjnych w kontaktach z pracodawcą, erystyki, radzenia sobie z problemami w miejscu pracy, umiejętności poszukiwania pracy, sporządzania bilansu możliwości i predyspozycji zawodowych oraz dopasowanie ich do wymogów pracodawcy, umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych. Autorzy projektu planują także przygotowanie Indywidualnych Planów Zatrudnienia dla 30 osób, we współpracy z doradcą zawodowym i psychologiem. Efektem projektu ma być również znalezienie zatrudnienia dla 5 jego uczestników.

Klub będzie funkcjonował w dni robocze (popołudniami) oraz w soboty, od godziny 10.00 do 14.00.

Projekt został dofinansowany w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL ?Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym?. Wartość dofinansowania wynosi 583 300 złotych, projekt będzie realizowany od 1 lutego 2011 r. do 31 stycznia 2013 r.

2011-02-04 13:20:15