Kampania społeczna SPÓJRZ DZIECKU W OCZY

Symulator wad i chorób wzroku

Przybij

Przybij piątkę i wesprzyj działalność fundacji VEGA!

Media o nas – TYGODNIK NIEDZIELA

Nowy projekt dla osób niewidomych

dziar / Kielce/KAI
2011-02-04

Ks. dr Andrzej Drapała, prezes Stowarzyszenia i Fundacji „Nadzieja Rodzinie”, przedstawił dzisiaj podczas konferencji prasowej projekt skierowany wobec młodzieży niewidzącej i niedowidzącej, który będzie realizowany w kieleckim klubie Wolna Strefa. Jest to zarazem tysięczny projekt w województwie świętokrzyskim, wdrażany przez Biuro Rozwoju Regionalnego Kapitał Ludzki.
Projekt na charakter partnerski. Jest realizowany przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach – od 2000 r. realizujące szeroki program edukacyjno – profilaktyczny dla młodzieży w regionie (14 klubów Wolnej Strefy , poradnictwo i punkty konsultacyjne z przychodnią ds. uzależnień, warsztaty itp.) oraz firmę „Medison”, która technicznie i merytorycznie wspiera osoby niewidzące i z wadą wzroku. Autorem projektu jest Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących ?Vega? w Kielcach, istniejąca od kilku miesięcy.
Klub „Wolna Strefa” działający na kieleckim Osiedlu Na Stoku, jest właśnie przekształcany w placówkę integracyjną. Z grupy 50 osób w wieku 15-19 lat regularnie uczęszczających na zajęcia, 15 osób ma poważny problem ze wzrokiem.

– „Każdy będzie mógł wybrać zajęcia zgodne ze swymi predyspozycjami” – zachęca Agnieszka Janicka – Maj, kierownik projektu. Będą to m.in. zajęcia orientacji przestrzennej, obsługi komputera, sportowe, rehabilitacyjne, czy wizażu dla dziewcząt, a także warsztaty z zakresu autoprezentacji, radzenia sobie z problemami, umiejętności poszukiwania pracy itp.

– „Liczę, że eksperyment powiedzie się i zaowocuje zakładaniem kolejnych, podobnych klubów integracyjnych. – Naszym zadaniem jest organizowanie pomocy młodym ludziom w trudnych sytuacjach życiowych” – mówi KAI ks. dr Andrzej Drapała. Zajęcia w nowym klubie integracyjnym już trwają, ale pełen zakres będzie realizowany po zakończeniu ferii, tzn. od 14 lutego.
Autorzy projektu planują także przygotowanie indywidualnych planów zatrudnienia dla 30 osób, we współpracy z doradcą zawodowym i psychologiem. Efektem projektu ma być także znalezienie zatrudnienia dla 5 jego uczestników. Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość dofinansowania wynosi 583 300 zł. Realizacja potrwa do 31 stycznia 2013 r.

Jest to zarazem tysięczny projekt z unijnego programu Kapitał Ludzki w województwie świętokrzyskim. Podczas konferencji prasowej odbyło się także podsumowanie realizacji Kapitału Ludzkiego w regionie wdrażanego w latach 2007?2013. Celem jest podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców.

Unia Europejska, wspomagana środkami z budżetu państwa, przydzieliła województwu świętokrzyskiemu 317,5 miliona euro, czyli ponad 1,2 mld złotych. Na każdego z mieszkańców Kielecczyzny przypada w ramach PO KL blisko 250 euro ? najwięcej w porównaniu z innymi województwami. Łączna liczba mieszkańców województwa, objętych dotąd programem, przekracza 100 tysięcy.

– „Nie grozi nam utrata środków unijnych, w Polsce wsparcie otrzymało dotąd 2,5 miliona osób” – zapewniała obecna na konferencji Aleksandra Dmitruk, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. – „Świętokrzyskie jest w czołówce krajowej wydatkowania środków – zajmuje szóste miejsce w Polsce” – dodała.