Kampania społeczna SPÓJRZ DZIECKU W OCZY

Symulator wad i chorób wzroku

Przybij

Przybij piątkę i wesprzyj działalność fundacji VEGA!

Media o nas – Wiadomoci ONET.PL

Kielce: powstał klub integracyjny młodzieży

4 lut, 16:14 | NZ / PAP

50 nastolatków w wieku od 15 do 19 lat – w tym 15 niewidomych albo słabo widzących – poprawi, jakość swego życia w kieleckim klubie integracyjnym młodzieży Razem. Jego działalność dofinansuje kwotą prawie 600 tys. zł Hue w ramach programu Kapitał Ludzki.

Placówkę utworzyła Fundacja na rzecz osób niewidomych i słabo widzących Vega, współpracująca z nią firma Medison oraz stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, które przekształciło na klub Razem swoje miejsce spotkań młodych, pragnących ustrzec się przed różnego typu uzależnieniami, zwane dotąd Wolną Strefą.

Autorzy i partnerzy projektu proponują w klubie integracyjnym różnego rodzaju zajęcia, które stwarzają młodzieży szansę na rozwój talentów i zainteresowań, nabycie umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach i podniesienie umiejętności współżycia w grupie. – W przyszłości umożliwią podjęcie różnego rodzaju ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania – prognozowała szefowa projektu Agnieszka Janicka-Maj.

W klubowej ofercie są do wyboru m.in. zajęcia plastyczne (rysunek, malarstwo, rękodzieło, rzeźba), kulinarne i sportowo-integracyjne. Na informatycznych – obejmujących tworzenie stron internetowych oraz naukę szybkiego pisania – niepełnosprawni skorzystają ze specjalistycznego sprzętu i oprogramowania, a także z pomocy tyfloinformatycznych, usprawniających bezwzrokowe pisanie i zdobywanie informacji.

Specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych posłużą m.in. korekcji chodzenia, eliminacji niewłaściwych, niekontrolowanych nawyków i zachowań typowych dla osób niewidomych, pomogą w orientacji przestrzennej, korzystaniu z laski i odgłosów otoczenia oraz w aktywnym oglądaniu świata za pośrednictwem fotografii dźwiękowej.

W ramach warsztatów nauczą się klubowicze autoprezentacji, prawidłowej komunikacji międzyludzkiej, sporządzania bilansu możliwości i predyspozycji zawodowych, pisania dokumentów aplikacyjnych i sposobów poszukiwania pracy.

Jak zaznaczyła Janicka-Maj, nastolatki z rodzin niepełnych lub obciążonych problemami – ubóstwem, bezrobociem, uzależnieniami albo przestępczością – zyskają w klubie Razem szansę na pełniejszy rozwój osobowości przez kontakty z rówieśnikami niepełnosprawnymi. Z kolei młodzież niewidoma i słabo widząca, przestając ze zdrowymi kolegami poprawi swą aktywność społeczną. – Dotychczas zniechęcenie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym skazywało ją na „wegetację domową” – podkreśliła Maj.

Aktywizacja zawodowa i społeczna nastolatków zagrożonych wykluczeniem ma być realizowana w klubie Razem od 1 lutego przez dwa lata. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – instytucja odpowiedzialna za wdrażanie programu Kapitał Ludzki –