Kampania społeczna SPÓJRZ DZIECKU W OCZY

Symulator wad i chorób wzroku

Przybij

Przybij piątkę i wesprzyj działalność fundacji VEGA!

Symulator wad i chorób wzroku

Poniżej umieszczamy link do symulatora wad i chorób wzroku.

Można go zainstalować na komputerze i sprawdzić jak widzą osoby z różnymi schorzeniami narządu wzroku. Strona jest w języku angielskim.

Poniżej umieszczamy listę schorzeń i ich polskie tłumaczenie:
– Cataract – zaćma (polega na prowadzącym do zaburzeń w ostrości widzenia zmętnieniu soczewki. Jest to jedna z najczęstszych chorób oczu);
– Color Blindness – zaburzenia rozpoznawania barw polegające na nierozpoznawaniu barwy: czerwonej (protanopia), zielonej (deuteranopia), czerwono-zielonej (daltonizm), żółto-niebieskiej (tritanopia);
– Diabetic Retinopathy – retinopatia cukrzycowa (to choroba oka wywołana długotrwałą cukrzycą, początkowo zagrażająca utratą ostrości widzenia, a później całkowitą utratą wzroku);
– Glaucoma – jaskra (choroba oczu prowadząca do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki i co za tym idzie pogorszenia lub utraty wzroku);
– Hyperopia – dalekowzroczność;
– Macular Degeneration – zwyrodnienie plamki żółtej (przewlekła, postępująca choroba oczu, występująca u osób po 50 roku życia. W wyniku tej choroby dochodzi do uszkodzenia siatkówki (a szczególnie jej części centralnej ? plamki żółtej), co prowadzi do pogorszenia, ubytków, a niejednokrotnie całkowitej utraty widzenia centralnego, a w konsekwencji do ślepoty);
– Magnifier – lupa;
– Retinitis Pigmentosa – barwnikowe zwyrodnienie siatkówki (grupa wrodzonych, dziedzicznych chorób siatkówki, występujących z częstością 1 na 4000 osób. Mają one charakter wolno postępujący i nie poddają się leczeniu. Choroba manifestuje się przede wszystkim ślepotą zmierzchową, postępującym zawężeniem pola widzenia oraz typowymi objawami okulistycznymi (złogi barwnika na siatkówce, zwężenie naczyń, bladość tarczy nerwów wzrokowych).
Z programu można wyjść poprzez naciśnięcie klawisza Esc.

Łącze do witryny, z której można pobrać symulator (strona w języku angielskim)