Kampania społeczna SPÓJRZ DZIECKU W OCZY

Symulator wad i chorób wzroku

Przybij

Przybij piątkę i wesprzyj działalność fundacji VEGA!

(ZREALIZOWANE) Zaproszenie do udziału w projekcie „Bardziej samodzielni = bardziej niezależni”

Fundacja Na rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących Vega zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą: „Bardziej samodzielni = bardziej niezależni”.

Projekt realizowany będzie w terminie od 5 lipca do 31 października 2014 r.

Przedsięwzięcie ma na celu zorganizowanie dwóch sześcio-osobowych tygodniowych szkoleń aktywizujących społecznie oraz podnoszących umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym i najbliższym otoczeniu  osoby niewidome i słabo widzące z terenu województwa świętokrzyskiego.

W programie zajęcia kulinarne, zajęcia z obsługi komputera, wycieczki z przewodnikiem i inne?

 

Bliższe informacje pod numerem telefonu:

785-058-551

oraz w biurze fundacji przy ul. Witosa 18 w Kielcach.

 

Herb województwa świętokrzyskiegoProjekt dofinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji samorządu województwa świętokrzyskiego.